ЦЕРТИФИКОВАНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ ГРБОВИ БРАЋЕ КУЛАЧИН

Управо су цертификована и обнародована два нова грба, који су, уједно и 120. и 121. грбовно знамење у нашем хералдичком регистру. Реч је о...

ОКУЛТНЕ ОСНОВЕ ФРАНЦУСКЕ БУРЖОАСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

У свом ранијем тексту који се бавио односом хуманизма и човекољубља, обећао сам да ћу писати о окултној основи просветитељства и Француске буржоаске...

ГРБ КУЛАЧИНА

Управо је светлост дана угледао нови грб, чији грбоносац и сопственик је дипломирани историчар Данијел Кулачин из Новог Сада, председник Центра за...

ОБЈАВЉЕН ПРИКАЗ НОВЕ КЊИГЕ

У августовском броју новина Српске Патријаршије „Православље“ (бр. 1353, 1. август 2023, стр. 44-45) објављен је приказ књиге, који потписује...

ХУМАНИЗАМ ПРОТИВ ЧОВЕКОЉУБЉА

Потреба да напишем овај текст се јавила због жеље да појасним појаве, идеје и правце који се данас не разматрају, већ се узимају као датост....

О нама

Рад на осмишљавању Центра за истраживање православног монархизма започео је блаженопочивши Небојша М. Крстић почетком 2001. године Господње. Прво представљање Центра било је на трибини „Шта је православни монархизам“, приређеној у свечаној сали Скупштине царствујушчег града Ниша, 5. јула 2001. године Господње. Од момента званичне регистрације почиње још делотворнији рад путем одржавања трибина, објављивања књига, објављивања наших истраживања у штампи, гостовања на електронским медијима, осмишљавања бројних хералдичких знамења, а све у циљу истицања веродостојних вредности српског народа, оличених у саборној, народној и православној Краљевини.

Одбори

Одбор за хералдичке и генеалошке студије

Уопштено говорећи, циљеви деловања овога Одбора могу се поделити на краткорочне и дугорочне. Наравно, с обзиром на стање научних дисциплина којим са Одбор бави, као и средства којима Центар располаже, сви се наши задаци могу сматрати мање или више дугорочним. Управо из овога разлога је први и најважнији дугорочни задатак, који се, просто, намеће овом Одбору: популаризација хералдике и генеалогије у нас.

Одбор за културу

Одбор за културу стајаће непоколебиво на последњем бедему одбране српског културног наслеђа, а културно наслеђе није само лист хартије, који бледи и нестаје. Оно је свака изговорена и записана реч Светих Предака, свака испричана прича и бајка честитих мајки, свака Икона Света и слика лепа и свако зрно мудрости Христољубивих слугу Господњих.

Одбор за историографију

Разумевање историјских процеса дугог трајања, те улоге Православља, монархије и православног монархизма као таквог, има за своју основу озбиљну историографску научну подлогу. Како би се све то боље сагледало, те презентовало свима које српска историја, као и историја монархије и православног монархизма, интересује, неопходно је пратити токове модерне историографије. Проучавање историјских извора, њихово публиковање, те објављивање историографских дела везаних за православни монархизам, представља темељни пут Одбора за историографију Центра за истраживање православног монархизма.

Одбор за државотворне и правне студије

Задатак Одбора за државотворне и правне студије је, пре свега, сведочење о могућности и методама обнаваљања српског државно-народног дома на светосавским темељима, у виду теоријских анализа историје, претеча и могућности практичне примене начела православне сталешке монархије чији су саставни чиниоци: симфонија Цркве и државе, органска мисао, домаћински поредак, стратократија, социјална правда и истинска национална држава усаглашена са потребама и исконским животним законима матичног српског народа.

Одбор за богословске студије

Само једна друштвено-академска област је неизбежна када говоримо о православном монархизму, а то је наравно теологија. Имајући то у виду, а након читаве деценије рада, сматрамо да су се створили услови да о нашој теми напокон проговоримо и кроз дела Одбора за богословске студије и то, надамо се, на истом нивоу и са истим успехом какав су до сада остварили остали одбори Центра за истраживање православнога монархизма.