ГРУЗИНСКЕ ПОРОДИЦЕ У БЕОГРАДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

20. феб 2023. | Ризница

У Београду, у периоду између два светска рата, забележен је одређени број Грузина. У питању су били емигранти из Руске Империје, или из Демократске Републике Грузије (постојала је у периоду између 1918. и 1921. године). Неки од њих су становали у Београду, док су остали живели у другим насељима, а у српској (југословенској) престоници су само боравили у краћем периоду.

Неки од наведених Грузина били су припадници аристократских фамилија. Посебну пажњу привлачи присуство чланова грузијске владарске династије Багратион-Мухрански. На овом месту биће речи само о неким од грузинских емиграната, чији су се помени очували у литератури, штампи и историјским документима.

ПРИЛОЗИ ПОЗНАВАЊУ ГРУЗИНСКИХ ПОРОДИЦА У БЕОГРАДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

(кликнути наслов за документ у PDF формату)