ЈОШ ЈЕДАН НОВИ ГРБ

13. јун 2022. | Активности

Одбор за хералдичке и генеалошке студије Центра за истраживање православног монархизма недавно је цертификовао нови грб, под регистрационим бројем 002/22 и то као 118. грбовно знамење, које је израђено и цертификовано од стране поменутог нашег Одбора.

Реч је о грбу, који је цертификован на име г-дина дипл. теол. Угљеше Р. Урошевића из Јагодине, а на релазизацији овог хералдичког пројекта су сарађивали г-дин инж. грађ. Дамјан Д. Илић, као хералдички уметник, и Часни ђакон мср Хаџи Ненад М. Јовановић, у својству хералда.