У НАУЧНОМ ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

9. дец 2022. | Вести

Чувени и, у српским богословским круговима, свакако, најпознатији и и најреферентнији, версконаучни часопис Теолошки погледи (год. LV, бр. 2/2022, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, Београд, 2022, стр. 389–392), који је у Категоризацији научних часописа за 2022. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Влади Србије, категорисан као часопис националног значаја (М52), објавио је приказ под насловом „Нови прилог изучавању узајамних односа религије и политике“, из пера секретара Центра за истраживање православног монархизма, ђакона Хаџи Ненада М. Јовановића.