Наша издања

Ђакон Хаџи Ненад М. Јовановић

РЕЛИГИЈА, БАЈДЕН И СРБИЈА

(Институт за политичко умрежавање, Центар за истраживање православног монархизма; Београд; 2021)

Књига има за циљ да покуша да скрене пажњу стручне и шире јавности на неке од елемената верске природе, који би могли да произведу одређене конкретене политичке последице по интересе Србије и српског народа у непосредној будућности. Још прецизније, њена тема јесте утицај религијског фактора на политику нове америчке председничке администрације и какво би он дејство могао да има на неке од кључних српских националних интереса. Како ти интереси стоје у великој зависности од интереса и политичких одлука великих светских сила, међу којима Сједињене Америчке Државе, још увек, заизимају примарно место и улогу, природно је да се српска политикологија религије нарочито заинтересује за могућу улогу религије у формирању праваца политичког деловања нове америчке председничке администрације, на чијем челу се налази Џозеф Бајден.

Bishop Irinej Dobrijevich

THE ORTHODOX SPIRIT AND THE ETHIC OF CAPITALISM

(Institute for Political Networking; Belgrade; 2021)

In our wider, and even – intellectual, public an extremely simplified and, essentially, wrong perception of the Church is often present. According to such a perception, the Church is a social factor, which is not meant to deal with wider social trends and processes. Аccording to the representatives of this school of thought and in such a radical secularist narrative, these processes do not belong to the spiritual and metaphysical sphere, as they experience and understand it. Precisely because of that, the lines before us represent a precious stone in the construction of our understanding of the mission and vocation of the Church, which will be of special interest and benefit to every Orthodox Christian, but especially to those who recognize the potency and importance of political theology and sociology of religion, but especially of the politology of religion.

Епископ Иринеј Добријевић

ПРАВОСЛАВНИ ДУХ И ЕТИКА КАПИТАЛИЗМА

(Институт за политичко умрежавање; Београд; 2020)

У нашој широј, па и интелектуалној, јавности је често присутна, крајње симплификована и, суштински, погрешна перцепција Цркве, као друштвеног чиниоца, којем није иманентно бављење друштвеним збивањима и процесима, које у радикално секуларистичком наративу, не припадају духовној и метафизичкој сфери, како их представници ове школе мишљења доживљавају. Pедови пред нама представљају драгоцени камичак у грађевини нашег разумевања мисије и призвања Цркве, која ће бити од нарочитог интереса и ползе за сваког православног хришћанина, али нарочито за оне који препознају потентност и важност питања из домена политичке теологије, социологије религије, али нарочито политикологије религије.

Ђакон Хаџи Ненад М. Јовановић

СРПСКИ МИСЛИОЦИ О ХРИШЋАНСКИМ ОСНОВАМА МОНАРХИЈЕ

(Центар за проучавање религије и верску толеранцију; Београд; 2020)

Као резултат историјских и политичких околности, идеја монархије је дуго времена предмет интересовања домаће јавности. Међутим, ова књига иде један корак даље и бави се једном веома специфичном темом – православном монархијом. Аргумент књиге се заснива на политиколошкој и верској анализи идеје православне монархије из угла српских аутора. Након исцрпне историјске анализе, главни закључак књиге јесте чињеница да православна монархија подразумева политички поредак који се заснива на хришћанским основама и који је и у складу са вековним црквеним учењем и искуством. Као таква, ова књига ће бити корисна пре свега студентима друштвено-хуманистичких наука, али и делу јавности која се интересује за ову тему.

Ђакон Хаџи Ненад М. Јовановић

ДРЖАВНА ХЕРАЛДИКА У СЛУЖБИ ФОРМИРАЊА НОВИХ ИДЕНТИТЕТА

(Поредак; Београд; 2019)

Вредност оваквих књига је да управо и једном ширем слоју становништва, оним људима који можда и нису посленици друштвено-хуманистичких наука, хералдике, вексилологије, историје, социологије, политикологије и др. пружи један осврт на ову тематику. Свако ко се занима за ову тему, а верујем да их није мало, моћи ће да испрати основне токове покушаја (зло)употребе хералдичких религијских символа у контексту настанка савремених (пара)идентитета.

Бојан М. Митић

СРПСКА ЦРКВА У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ КРАЉЕВИНИ

(Центар за истраживање православног монархизма; Београд; 2018)

Период наше црквене историје од конца Првог до почетка Другог светског рата је један од оних којим се наша црквена историографија, сразмерно, мање и несистематичније бавила у односу на остале повесне периоде историје наше Свете Цркве. Чини нам се да је то због тога што се, након ослобођења оних наших крајева, који су до Првог светског рата били под аустро-угарском влашћу и уједињења Српске Православне Цркве 1920, чинило да је, напокон, обновљено редовно стање у Пећској Архиепископији и Српској Патријаршији, као и да је тешко иго ропства спало са нашег народа и његове Цркве једном за свагда. Међутим, рекло би се да је ново време и природа новоустановљене државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца пред Српску Цркву поставило сасвим нове изазове и искушења.