Меморијална плакета

Правилник меморијалне плакете „Небојша М. Крстић“

Меморијална плакета „Небојша М. Крстић“ (у даљем тексту: Плакета) установљена је једногласном одлуком Управног одбора Центра за истраживање православног монархизма, донесеном 10. августа 2013. године, а важећом од објављивања одлуке ЦЗИПМ 51/13 03. септембра 2013. године, када је ужа породица блаженопочившег Небојше дала своју званичну сагласност и благослов за установљавање, израду и додељивање плакете, према следећем правилнику:

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се изглед, облик и садржина, као и поступак за додељивање и одузимање Меморијалне плакете „Небојша М. Крстић“.

 

Члан 2.

Плакета је округлог облика, на аверсу у средини се налази лик почившег Небојше М. Крстића са његовим потписом преко торзоа. Горе, полукружно, пише: „Небојша М. Крстић“, а са једне и друге стране лика: „1964 – 2001.“ На реверсу је грб Центра. Изнад, полукружно, пише: „Центар за истраживање православног монархизма“, а испод: „Наша мера јесте победа“.

Поред Плакете додељује се и Указ који, поред Директора, потписује и најмање један Покровитељ (Високи покровитељ, Духовни покровитељ и/ли Покровитељ Плакете).

 

Члан 3.

Плакета се додељује за изузетне заслуге и дела од великог значаја за сведочење идеја и етоса православног монархизма.

 

Члан 4.

Плакета може бити додељена држављанима Републике Србије, домаћим правним лицима и другим субјектима. Може се додељивати и постхумно.

Плакета може бити додељена и страним држављанима, страним правним лицима и међународним организацијама.

 

Члан 5.

Плакета се може додељивати истом лицу неограничени број пута.

 

Члан 6.

Број лауреата за једну годину није ограничен.

 

Члан 7.

Плакета не може бити додељена члановима Одбора за доделу нити члановима њихове уже породице.

 

Члан 8.

У сагласности са породицом Крстић, Центар ће стремити ка именовању изузетно достојног лица за Покровитељa Меморијалне плакете, који ће лично или преко именоване особе, уручивати Плакету номинованом лауреату.

 

Члан 9.

Одбор за доделу Плакете чине сви Покровитељи и чланови Управног одбора Центра.

 

Члан 10.

Плакета се додељује на Ваведење, 04. децембра, о годишњици мученичког пострадања Небојше М. Крстића.

 

Члан 11.

Предлог за доделу Плакете може поднети било које правно или физичко лице.

Предлог се доставља електронским или писменим путем Одбору за доделу Плакете, преко Управног одбора Центра, са образложењем.

 

Члан 12.

Одбор разматра предлоге који су пристигли између 31. октобра прошле и 1. новембра текуће године. Одлука о лауреату доноси се између 1. и 3. новембра. Указ о додели Плакете објављује се на званичном веб сајту Центра не пре 4. новембра.

 

Члан 13.

Свечано уручивање Плакете у иностранству врши Покровитељ Плакете или његов лични изасланик, односно највиши представник Центра у земљи у којој се врши уручивање.

 

Члан 14.

Плакета и Указ о одликовању посмртно одликованог лица, односно лица којем Одликовање није уручено за живота, предају се члановима породице тог лица.

 

Члан 15.

Одликованом лицу може се одузети Плакета ако се влада супротно вредностима православног монархизма, или из других разлога који га чине недостојним положаја носиоца Плакете.

Управни одбор Центра Указом одузима Плакету.

Указ о одузимању Плакете објављује се на званичном веб-сајту Центра.

 

Члан 16.

О одликованим лицима води се евиденција, која садржи име и презиме носиоца Плакете и датум доношења Указа о одликовању, евентуалном одузимању Одликовања, као и друге прописане податке.

Евиденцију из става 1. овог члана води секретар Центра.

 

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу од дана објављивања на званичном веб-сајту Центра.