Одбор за богословске студије

Зашто Одбор за богословске студије?

О православном монархизму можемо говорити кроз призму културолошких, историографских, политиколошких и многих других истраживања, али и не морамо. Но, само је једна друштвено-академска област неизбежна када говоримо о православном монархизму, а то је наравно теологија. Имајући то у виду, а након читаве деценије рада, сматрамо да су се створили услови да о нашој теми напокон проговоримо и кроз дела Одбора за богословске студије и то, надамо се, на истом нивоу и са истим успехом какав су до сада остварили остали одбори.

Центар за истраживање православног монархизма своју академско-истраживачку делатност види као целину, органски уређену али дисциплинарно подељену. Предмет нашег истраживања, кроз све студијске одборе, није просто одређени облик друштвеног уређења, већ сâм корен, извориште, сâм принцип монархије.

Принцип монархије има свој онтолошки корен у ипостаси Бога Оца, а не у друштвеној организацији. Монархија је пре примене у друштвеном уређењу имала своју манифестацију у личносном односу Свете Тројице. Православна монархија, дакле, темељи се на принципу примордијалности – ἀρχή, принципу који се односи на личносни извор самосвојности и из кога природно излази истински ἀρχός – владар.

Човек који је створен по лику и подобију Божијем, одговоран је за приношење све твари ка преображењу и обожењу. То је свештеничка позваност човека да сав космос уреди литургијским принципом, а друштво уређено литургијским принципима зове се теодулија – служење Богу.

Литургијски принцип значи општенародно, заједничко дело преображења кроз хијерархијски ред и поредак. Те као што православна Литургија има свој хијерархијски поредак (Бог – Епископ – Верник), тако и православна монархија има свој хијерархијски поредак (Бог – Краљ – Домаћин).

Зато православни Србин природно нагиње монархији као најбољем друштвеном уређењу и уједно као јединог могућег владара на челу (а не на врху) тог друштва види истинског Теодула. На тај начин ми пратимо јеванђелски програм који нам је задат речима: „Који хоће међу вама да буде први нека вам буде слуга“ (Мт. 20,27).