Одбор за хералдичке и генеалошке студије

Циљеви и задаци

У оквиру Центра за истраживање православнога монархизма (у даљем тексту: Центар) образован је и делује Одбор за хералдичке и генеалошке студије (у даљем тексту: Одбор). На овоме месту ћемо, у грубим цртама, покушати да представимо и уобличимо стремљења и задатке, који се постављају пред ово научно-истраживачко тело.

Уопштено говорећи, циљеви деловања овога Одбора могу да се поделе на краткорочне и дугорочне. Наравно, с обзиром на стање научних дисциплина којим са Одбор бави, као и средства којима Центар располаже, сви се наши задаци могу сматрати мање или више дугорочним.

Управо из овога разлога је први и најважнији дугорочни задатак, који се, просто, намеће овоме Одбору: 1) ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ХЕРАЛДИКЕ И ГЕНЕАЛОГИЈЕ У НАС.

У циљу постизања овако захтевнога задатка, неопходно је: 2) ШИРЕ ПОВЕЗИВАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ВЕЋ ПОСТОЈЕЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И АУТОРИТЕТА ИЗ БРАНШЕ, што ми себи, такође, стављамо у задатак. Иако недовољно, таквих организација и појединаца од ауторитета у нас има, али је, нажалост, њихова одлика, често, учауреност и недовољна активност на хералдичком и генеалошком описмењавању наше стручне јавности (да и не говоримо о ширим народним круговима). У овоме смислу и овај Одбор жели да пружи свој допринос.

Како би се овакво стање изменило, Одбор ће радити на популаризацији ових помоћних историјских наука: 3) ОРГАНИЗОВАЊЕМ И УЧЕШЋЕМ НА ПРЕДАВАЊИМА И ТРИБИНАМА, на којима ће се, на пригодан и већини разумљив начин, обрађивати хералдичке и генеалошке теме. Такође, водиће се рачуна о обнародовању истраживачких постигнућа Одбора: 4) ОБЈАВЉИВАЊЕМ РЕЗУЛТАТА И ПОСТИГНУЋА У ШТАМПИ И НАСТУПИМА НА ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА. Наравно, у одабиру тема ће се водити рачуна о месту или профилу медија, на којему, или преко којега, се говори, као и о профилу присутних или гледалаца и слушалаца. Уверења смо да, чинећи ове теме разумљивима, пријемчивима и доступнима већем кругу заинтересованих, неће и не може доћи до деградације и „профанизације“ ових научних дисциплина. Напротив, овакав приступ може само да доведе до изласка хералдике и генеалогије из ускога круга посвећеника, што ће довести и до обилнијих и значајнијих резултата на пољу делатности којом се бавимо. Уосталом, сва наша досадашња делатност у овоме смеру говори томе у прилог. У условима, када већина заинтересованих није у могућности да дође до литературе (ионако оскудне) из домена српске хералдике и генеалогије, жива реч је наједноставнији и најпробитачнији начин саобраћања са заинтересованима. Такође, ваља увек имати у виду и релатвно низак степен развијености навике читања у нашега народа.

Ипак, овај Одбор, и Центар уопште, ће радити и на: 5) ПРИПРЕМИ ПРИГОДНИХ ШТАМПАНИХ ИЗДАЊА И НА ЊИХОВОМЕ ОБЈАВЉИВАЊУ. Пре свега, овде подразумевамо стручни часопис, који Центар планира, под називом „Монархија“. У плану је и израда компакт-дискова, чија тема ће бити грбовна знамења већега броја српских владарских династија и властеле. У међувремену, ћемо се старати да приближимо тематику заинтересованима и: 6) ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПРИЛАГОЂЕНИХ САДРЖАЈА О ХЕРАЛДИЦИ И ГЕНЕАЛОГИЈИ НА ИНТЕРНЕТУ.

Како би се помогао и омогућио развој односних научних дисциплина, неопходно је и полагати велику пажњу на: 7) ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА, који би своја интересовања реализовали радом у оквиру Одбора.

Ипак, сав овај рад и труд ће бити знатно отежан без његовога сталнога: 8) ТЕХНИЧКОГА УСАВРШАВАЊА, а у складу са савременим технолошким достигнућима. У овоме смислу, Центар ће бити принуђен да се обрати за помоћ свима онима који су у могућности, а којима су на срцу циљеви које смо прокламовали и за које се залажемо.

У делатност Одбора спада и рад на очувању и спасавању нашега хералдичкога и генеалошкога наслеђа и то: 9) ПРОУЧАВАЊЕМ И ИЗОБРАЖАВАЊЕМ ПОВЕСНИХ ХЕРАЛДИЧКИХ ЗНАМЕЊА, као и: 10) ОСМИШЉАВАЊЕМ И ИЗОБРАЖАВАЊЕМ САСВИМ НОВИХ ЦРКВЕНИХ, МЕСНИХ, КОРПОРАТИВНИХ И ПОРОДИЧНИХ ГРБОВА И ДРУГИХ СРОДНИХ СИМВОЛА.

У циљу остваривања овако дефинисаних својих задатака, Одбор ће радити на: 11) САБИРАЊУ И КООРДИНАЦИЈИ РАДА ХЕРАЛДИЧАРА, ХЕРАЛДИЧКИХ УМЕТНИКА И ХЕРАЛДИЧКИХ И ГЕНЕАЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЧА, који деле наша уверења и стремљења.

Уверења смо да само свестранијим и темељнијим упознавањем наших људи са њиховим богатим предачким наслеђем, може доћи до васкрсења палога народнога духа и до повратка нашега изгубљенога народнога самопоуздања. У складу са наведеним, ми не очекујемо и не молимо само наше имућније истомишљенике (из Отачаства и расејања) за помоћ, већ помоћ и подршку очекујемо и од наше Свете и Мученичке Цркве, наше Светле Круне и свих припадника Краљевскога Дома Карађорђевића, као и од наше преживеле Високоблагородне Арстократије, као и од сталешких удружења, који, сви скупа, морају да буду најзаинтересованији за обнављање постојеће и стварање нове и веродостојне народне елите.

СА ВЕРОМ У БОГА, ЗА КРАЉА И ОТАЧАСТВО!

У Београду

О Светоме равноапостолноме цару Константину Великоме и Светој равноапостолној царици Јелени
21.5. (3.6.) 2001. године Господње

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПРАВОСЛАВНОГА МОНАРХИЗМА

Одбор за хералдичке и генеалошке студије

Ненад М. Јовановић
(председник)