Одбор за историографију

Циљеви и задаци

Разумевање историјских процеса дугог трајања, те улоге Православља, монархије и православног монархизма као таквог, има за своју основу озбиљну историографску научну подлогу. Како би се све то боље сагледало, те презентовало свима које српска историја, као и историја монархије и православног монархизма, интересује, неопходно је пратити токове модерне историографије. Проучавање историјских извора, њихово публиковање, те објављивање историографских дела везаних за православни монархизам, представља темељни пут Одбора за историографију Центра за истраживање православног монархизма.

У основи историје као науке код Срба лежи име српског православног монаха Илариона Руварца чије је прегалаштво било везано за обнову фрушкогорских манастира, те отварање српске манастирске штампарије у Сремским Карловцима. Стога, веза са Српском православном црквом као суштинским делом српског идентитетског бића једна је од кључних обавеза овога Одбора. Историја Цркве, њена улога у свим сегментима друштва, однос са монархијом, односно монархијским идејама код Срба, представљају значајан сегмент научног бављења историјом кроз Одбор за историографију ЦИЗПМ.

Коначно, религиолошки у ширем контексту гледано, православни монархизам представља специфичан поглед на однос цркве и државе, односно религије и државног и друштвеног уређења, те политичких система. Посматрано кроз историјску призму, однос религије и политике (државе, власти, владара) је велики изазов за проучавање. Иако првенствено делује као задатак политиколога и теолога, ипак сложеност односа између цркве и државе се мора посматрати као историјска чињеница дугог трајања, а последице тих односа се могу примењивати и примећивати све до данашњег дана. Због свега тога још један важан аспекат историографског рада овог Одбора односи се и на сагледавање односа религије и политике у прошлости.

Одбор за историографију, као и цео Центар за истраживање православног монархизма, има за циљ да презентује јединство науке, вере, значај Православља и монархије у историји, те да критички сагледа комплексност односа и прожимања цркве (вере) и државе, лишено, дакако, било какве идеолошке стеге.

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПРАВОСЛАВНОГА МОНАРХИЗМА
Одбор за историографију

Проф. др Борис Стојковски
(председник)