Бојан М. Митић

Бојан М. Митић

Бојан Митић је рођен 1980. године у Нишу, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу. Још таком похађања основне школе показивао је велико интересовање за националну историју, културу и традицију. Током студија, упоредо са све активнијим литургијским животом, посебно се заинтересовао за историју Цркве. У свом дипломском раду успешно је обрадио тему „Српска православна црква и конкордат (1935–1938)“.

Сарађивао је и сарађује са већим бројем домаћих и иностраних листова, часописа и интернет гласила, у којима је објавио више публицистичких и научних текстова на теме српске националне и црквене историје, духовне културе и политичке теорије.

У граду Нишу организовао је бројна предавања и трибине са циљем реафирмације хришћанског начина живота и светосавског система вредности. Покретач је и сарадник више православно-родољубивих удружења и организација. Сарадник је Одбора за историографију Центра за истраживање православног монархизма готово од његовог оснивања, а 2021. године прихватио се и дужности директора Центра.

За књигу Српска црква у југословенској краљевини: патријарх Варнава и његово доба, која је 2018. године изашла као четврто дело у серији „Капитална издања“ Центра за истраживање православног монархизма, награђен је Меморијалном плакетом „Небојша М. Крстић“. Године 2022. објавио је монографију Од Свете Русије до река вавилонских: Руска православна црква и Монархија до Карловачког сабора 1921. године, као још једно од капиталних издања Центра за истраживање православног монархизма.