Проф. Јелена Д. Поповић

Проф. Јелена Д. Поповић

Рођена је 1980. године Господње у Петровграду, од оца Драгана и мајке Жељане.

Основну школу је завршила у Војвода Степи, а средњу у Петровграду. Дипломирала је на Филолошкоме факултету Университета у Београду, стекавши звање Професора српскога језика и књижевности.

У своме ликовноме стваралаштву обрађује теме из области етнолошкога наслеђа српскога народа (нарочито народне ношње), а поред тога се бави и књижевношћу за децу.