Др Тудор Раду Тирон

Др Тудор Раду Тирон

Тудор Раду Тирон је један од најугледнијих стручњака за источно и средње-европску хералдику и, као такав, тренутно припрема свој докторат из области хералдике, као помоћне историјске науке.

Изврсан је хералдички уметник и истраживач, међународно познат и признат, а учествовао је на бројним међународним конференцијама, које су се бавиле хералдиком. Аутор је десетина значајних радова и чланака у вези са хералдиком, објављених на румунском, српском, француском и енглеском.

Грб Тудора Радуа ТиронаНеке од његових препорука су: Официр белгијскога Краљевскога Реда Леполда II; Витез Румунскога Народнога Реда “За Заслуге“; Носиоц Годишње Медаље Факултета Архивистике у Букурешту; Стручњак у Румунској Председничкој Администрацији у Канцеларији Ордена; Члан Националнога Комитета за Хералдику, Генеалогију и Сигилографију Румунске Академије; Почасни Хералдички Уметник Кнежевске Лозе Српскога Краљевскога Дома Карађорђевића; Делегат и Старији Академик-Пуноправни Члан Међународне Академије за Промоцију Историјских Студија; Члан Румунскога Института за Генеалогију и Хералдику “Север Зота“; Члан Молдавскога Друштва за Генеалогију, Хералдику и Пријатеље Архива “Паул Горе“; Пуноправни Члан Међународнога Удружења Хералда Аматера; Сарадник Одбора за Хералдичке и Генеалошке Студије Центра за Истраживање Православнога Монархизма; Члан Уређивачкога Одбора Румунске Ревије за Хералдику “Herb”…