Зоран Минић

Зоран Минић

Адвокат Зоран Ј. Минић је оснивачи власник Адвокатске канцеларије Минић. Рођен је у Београду 1979. године.Завршио је Пету београдску гимназију и Правни факултетУниверзитета у Београду– правосудни смер. Студије је завршио у редовном року.

Приправнички стаж је обавио као адвокатски и тужилачки приправик, чиме је практично од првог дана рада био у правосудној пракси. Од 2009. до 2011. године ради у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, где стиче богато искуство из области рада Министарства и управног права. Адвокатске послове обавља почев од 2011. године, када је уписан у именик Адвокатске коморе Београда. Од првог дана у адвокатури бележи значајне успехе у раду и гради трајне и садржајне односе са својим клијентима.

Претежне области интересовања и рада унутар канцеларије су му, поред кривичног права за које је специјализован, грађанско право, корпоративно право, управно право и уставно право.

Поседује основна знања из Гешталт психотерапијског правца и напредно познавање енглеског језика.

Ожењен је супругом Мајом и има сина Душана.