У ЕМИНЕНТНОМ НЕМАЧКОМ ЗБОРНИКУ РАДОВА

16. дец 2022. | Вести

У издању франкфуртске издавачке куће Vitorio Klostermann GmbH, недавно је светлост дана угледао зборник радова Prophetie, Prognose und Politik. Personengeschichtliche Perspektiven zwischen Antike und Neuzeit/Prophecy, Prognosis, and Politics. Perspectives from the History of Persons from Antiquity to the Modern Age, чији су уредници професори Универзитета Кристијан Албрехтс у Килу, Кристијан Хофарт (Christian Hoffarth) и Штефан Бренер (Stefan Brenner).

У овом еминентном зборнику објављен је и рад председникa Одбора за историографију Центра за истраживање православног монархизма, проф. др Бориса Стојковског, под насловом Tsar Jovan Nenad and Fabian Literatus. Politics, Military and Predication in Southern Hungary at the Turmoil of the Epochs. Рад се бави покретом Јована Ненада, несумњиво једне од најмистичнијих и најинтригантнијих личности српске, али и угарске повести.